Utbildningar

Är ni ett större eller mindre företag eller enskild person? Jag sätter ihop en utbildning som passar just dig/er.

HLR
Att få kunskap i hur man konstaterar ett hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar om en person drabbas av hjärtstopp.

D-HLR
Att vid hjärtstopp, efter utbildning kunna använda en defibrillator och vid behov ge en strömstöt så hjärtats rytm kan återställas.

Hjärt-lungräddning tillsammans med möjlighet att få hjärtats rytm återställd med hjälp av en defibrillator ger den drabbade störst chans att överleva ett hjärtstopp. För varje minut som går utan behandling förlorar man 10 % chans till överlevnad för den som drabbas av hjärtstopp.

Utbildning i första hjälpen omfattar kunskap som krävs enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter AF 1999 § 7.