Om företaget

Jag, Annelie Lundström, är legitimerad sjuksköterska och har sedan 1997 arbetat inom Ambulansen.

2003 startade jag mitt företag PULS AL, med inriktning i första hand på utbildning, konsultverksamhet samt supporterstöd.

Det är i första hand jag som ger utbildning, men vid behov tar jag in annan kunnig och kompetent personal.