Välkommen till PULS AL

15 000 människor drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp. 10 000 av dessa människor drabbas utanför våra sjukhus. Att stå bredvid när något sådant händer är en fruktansvärd upplevelse. Att inte veta hur man skall handla i sådana situationer får en att känna ytterligare frustration och ångest. För att vara så förberedd man kan inför en sådan händelse är utbildning i HLR och/eller D-HLR en klok och bra förberedelse.

PULS AL är ett företag med inriktning i första hand på utbildning och supporterstöd. Jag utbildar i Första hjälpen och Hjärt-Lungräddning (HLR) + Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare (D-HLR) och Barn HLR Vidare utbildar jag A-HLR & Barn A-HLR (Sjukvårdspersonal) Krishantering

Meningen med utbildningen är att du efter genomför kurs, skall känna dig trygg, trygg i kunskapen att handla i situationer där det krävs en första insats/hjälp för en skadad eller allvarligt sjuk människa.

Hör gärna av dig om du har frågor angående våra utbildningar, eller för en offert!

Referenser


”Mycket bra utbildning! Det känns bra med din erfarenhet, du vet vad du pratar om och kan ge relevanta råd. Tror nog säkert att jag kommer att agera om jag skulle behöva”.
Maria

”Jag har aldrig varit på en bättre HLR-kurs. Dina egna erfarenheter gjorde utbildningen spännande och levande”.
Sofia

”Det känns bra att vi nu äntligen fått gå den här kursen, efter idag känns det som om man verkligen skulle kunna vara till hjälp. Jag hoppas att om det skulle hända mig något akut att någon då kan hjälpa mig”.
Anders

”Suveränt! Nu känner man sig som om man faktiskt kan vara till nytta om något händer, trafikolycka eller hjärtstopp eller nåt sånt”.
Pelle

”Det här skulle man få göra oftare och jag tycker att din undervisning var jättebra! Du är kunnig och intressant att lyssna till”.
Anonym